Skip to main content

Från Göteborg till Sverige
och till jordens yttersta gräns

Ett oväntat möte på Centralstationen. Sånger framför hästen på Kungsportsplatsen. En traktat på en anslagstavla. En predikan på Öppna kanalen som strömmar in i en lägenhet på 7e våningen. Ett vittnesbörd delat med den bredvid på parkbänken som slutar med bön och en inbjudan. Ett utropat budskap i stadens rusning. Mitt i vardagen vill vi vara en gemenskap som tar varje tillfälle för att berätta att det finns befrielse i Namnet Jesus. Vi gör det både tillsammans och spontant i vår stad, men vi har också missionärer i andra länder och vi når ut genom media.

Asien

De goda nyheterna bland buddhister och hinduer

Vi stödjer ett missionärspar som lämnat det bekväma livet i väst för att verka bland hinduer och buddhister i ett land i Asien. Med utsträckta händer arbetar de både praktiskt och andligt med att visa Jesu kärlek, och utbreda Guds rike. De arbetar också pastoralt för att stödja många andra missionärer.

På grund av allvarliga säkerhetsrisker kan vi inte berätta mer om arbetet online, men fråga gärna mer när du besöker oss. Om du vill stödja dem, märk din gåva till Agape med “Asien”.

Nordafrika

De goda nyheterna till muslimer

Dagligen får muslimer möta Jesus i Nordafrika. Vi verkar där tillsammans med Broder Mose som brinner för att nå sitt folk med Sanningen – Evangelium om Jesus Kristus. Mose arbetar bland annat med att predika evangeliet på TV som når ut i många muslimska hem. Vi får höra vittnesbörd om att Gud gör under.

Titta på videon och hör Broder Mose berätta. Vill du stötta arbetet, märk din gåva till Agape med “Nordafrika”.