Skip to main content

Besök församlingen Agape i Göteborg

Vi kommer från olika bakgrunder och generationer, men vi har förenats runt det allra viktigaste. Vi har mött Jesus och fått ett nytt liv i Honom. Nästa steg för dig som blivit troende är att hitta en kyrka att bli en del av. Vi ser i Bibeln att Gud vill föra samman de som följer Honom som en familj som delar livet och tron. Den familjen är församlingen.

 Varmt välkommen att besöka oss om du också svarat på Jesu inbjudan och letar efter en bibeltroende församling i Göteborg. Du är också välkommen att besöka oss om du ännu inte lärt känna Jesus. Läs mer om Församlingen Agape nedan. Nästa möte hittar du i kalendern!

Gudstjänster

Söndagsmöten som förnyar

I Bibeln står det att “Så ofta ni kommer tillsammans har var och en något att ge”. Utöver predikan, lovsång och förbön har vi en öppen atmosfär som inbjuder den som fått något på sitt hjärta att dela det med församlingen. Vi tror att den helige Ande också vill rusta oss med gåvor som är till uppbyggelse när vi kommer tillsammans.

Efter mötet fikar eller äter vi tillsammans.

Barnmöten

Låt barnen komma till mig

Vi vill vara en församling för alla åldrar. I samband med predikan på söndagarna har barnen en egen samling med kreativ undervisning från Bibeln.

Bönemöten

Mitt hus ska kallas ett bönens hus

Vi tror att det finns kraft i bön, både det egna bönelivet och församlingens gemensamma bönesamlingar. Utöver bön mitt i veckan har vi också bön vissa fredagar. Håll utkik i kalendern.

Samfund

Där Guds Ande är där är frihet

Vi tillhör inget samfund men samverkar med andra bibeltroende församlingar som tror att Jesus dog och uppstod för att vi skulle bli frälsta, vill ta emot den helige Ande som gåva, och som praktiserar troendedopet.

Fråga gärna mer om vad vi tror på i samband med ett möte eller genom att kontakta oss.

Media

Sänd ut ditt bröd över vattnet

Vi vill dela med oss av det bröd vi får från himlen. Vi spelar in de flesta gudstjänsterna i Agape och de sänds via Pilgrim Media. Vi har fått höra många vittnesbörd om hur det når ut och är tacksamma att fler kan få höra Guds ord genom TV, Youtube, Podcast såväl som litteratur, tidningar och besök i andra församlingar.