Kalender

Kalender

Därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias.
  När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: ”Bröder, vad ska vi göra?”
  Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva.
  Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar.”

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *