MISSION

Barnen i bolivia

Bolivia
Ge ett barn en chans att gå i skolan!
Som fadder skänker du 175 kronor varje månad till ett barn i Bolivia. Pengarna förmedlas av pålitliga personer på plats och räcker till mat, skoluniform och skolavgifter. Understödet kan hjälpa en hel familj med deras behov av basvaror. På det sättet får barnen möjlighet att gå i skolan. De får en utbildning istället för att börja arbeta, tigga eller hamna i kriminalitet.

Katrin
Kontaktperson i Sverige för fadderverksamheten är Katrin Estévez.
Om du vill bli fadder eller önskar mer information, kontakta Katrin på adressen katrin.estevez (at) comhem.se

Se film om fadderbarnen
Våren 2006 åkte Magdalena Estévez till Bolivia och fick bland annat träffa sitt eget fadderbarn.
Se filmen här!


Våra medarbetare i Bolivia
I Bolivia arbetar pastorsparen David och Roxana Rivera i Montero och Carmen och Oscar Gonzales i Cochabamba. Församlingen Agape stöttar arbetet i samarbete med missionsorganisationen Kristen Gemenskap – över alla gränser.


David och Roxana Rivera – Montero
rivera
  • Förmedlar hjälp till 60 fadderbarn i Montero
  • Serverar mat till fattiga barn, frukost varje dag och middag en gång i veckan
  • Förmedlar hjälp till översvämningsdrabbade familjer i en tältby utanför Montero
  • Har en välbesökt söndagsskola


Carmen och Oscar Gonzales - Cochabamba och Oruro, Chapare
gonzales
  • Förmedlar hjälp till 13 fadderbarn i Cochabamba
  • Har även ansvar för de 20 fadderbarnen i Oruro
  • Har nyligen startat en församling i Cochabamba, som bland annat driver en typ av fritidsverksamhet med exempelvis läxhjälp för barn
  • Förmedlar stöd till pastorer i Chapare

Gåva
Ge din gåva till arbetet i Bolivia på plusgiro 41 43 63 - 2. Märk med "Bolivia".

Kristen Gemenskap – över alla gränser
Är en svensk/finsk missionsorganisation som arbetar i bland annat Tanzania, Ukraina och Indien. Kristen Gemenskap är huvudman för arbetet i Bolivia. www.kristengemenskap.se

Calendar

Sön 23/9 kl 11.00 Gudstjänst, Per-Arne Imsen talar:
"FINNS DET FLERA JESUS?"

Ons 26/9 kl 18.00 Bönekväll i Studion
"Bön är att börja se verkligheten ur Guds synvinkel!"

Fre 28/9 kl 19.00 -24.00 - Bönenatt
-Det är inte fegt att be - det är enda sättet att få kontakt med verkligheten."

Sön 30/9 kl 11.00 Gudstjänst Ove Marcelind

Sön 21/10 kl 13.00 Gudstjänst i Jönköping

Media

Senaste i mediearkivet:

Midsommarkonferens 2014 - Per-Arne Imsen
Vi MÅSTE ha väckelse! - Jacob Bock
FÖLJ MEJ! - Per-Arne Imsen

Till mediasidan

redeemed

christina

evangeliet