Välkommen
SÖN 19/2 kl 11.00 Per-Arne Imsen

Adress:
Studion, Tyghusv. 4, Kviberg Göteborg.
Spårvagnshållplats Beväringsgatan
Inf: 070-7267714, 070-7875816

www.pilgrim-media.tv

samvetsfragan


Från bloggen
Video från cafégudstjänsten
Här är ett litet smakprov från Per-Arnes predikan…
Mycket folk på cafégudstjänst
Sista söndagen i varje månad har församlingen en sk. cafégudstjänst, där fokus är att på ett avspänt men ändå tydligt sätt lyfta fram vem Jesus är för dem som kanske inte är vana att gå i kyrkan. Det här är … Läs mer

Facebook

Calendar

Ons 22/2 kl 18.00 Bön i Studion
"Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras bön."

Fre 24/2 kl 19.00 Bönenatt i Studion
"Under sin tid här i köttet ropade han (Jesus) högt under tårar när han bad och vädjade till den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd och fri från sin ångest."

Sön 26/2 kl 11.00 Församlingsdag - Gudstjänst m vittnesbörd, sång
I Studion • Knytkalas efter mötet

Ons 1/3 kl 18.00 Bön i Studion

Ons 8/3 kl 18.00 Bön i Studion
"Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga!"

Sön 12/3 kl 10.45 Gudstjänst tills.m. Baptistkyrkan i Vänersborg
Bil fr Studion 09.00 (Inf. 0707-875 816)

Media

Senaste i mediearkivet:

Midsommarkonferens 2014 - Per-Arne Imsen
Vi MÅSTE ha väckelse! - Jacob Bock
FÖLJ MEJ! - Per-Arne Imsen

Till mediasidan

redeemed

christina

evangeliet